Ørnereservatet

Oplev verdens største rovfugl

Mærk både vingesuset og suset i maven, når Nordeuropas største rovfugl spreder sine vinger ud og flyver forbi. Havørnen, der har et vingefang på op til 225 cm, kan opleves lige i nærheden af campingpladsen. Kun 20 minutters kørsel væk ligger nemlig Ørnereservatet, der huser ca. 100 rovfugle. Her findes ørnearter fra alle verdensdele: både Kina, Centralasien, Amerika, Sibirien og Afrika. De nordiske rovfugle såsom havørn, kongeørn, jagt- og vandrefalk fremviser jagtteknikker i samarbejde med deres falkonerer til skue for publikum.

Oplevelser for store og små hos Ørnereservatet

Ørnereservatet er et godt udflugtsmål for hele familien. I sommerperioden er der daglige forevisninger, hvor rovfuglene breder sine vinger ud. Forevisningen varer ca en time og er fascinerende for både store og små. Efter programmet kan der hentes forfriskninger i reservatets cafe. Som noget nyt kan børnene være med til at forberede ørnenes foder inden forevisningen. De spiser både sild, rådyr, harer, fasaner, høns, vagtler, rotter, og de modigste børn kan få lov til at hjælpe med at partere foderet. Ørnereservatet er blot en køretur på 20 minutter væk fra campingpladsen, og det er også muligt at nå dertil med offentlig transport.

Ørnereservatets historie

Ørnereservatet var i starten slet ikke tiltænkt at skulle tiltrække publikum. Grundlæggeren, Frank Wenzel, ønskede et sted, hvor rovfuglene kunne få mere luft under vingerne. Ørnereservatet var oprindeligt et center for forskning i rovfugle, og visionen var at oplyse om rovfuglene og arbejde for deres beskyttelse.   I 1980 blev reservatet indviet. I starten inkluderede bestanden ørne og falke af nordisk oprindelse og enkelte kejserørne fra Makedonien. Da mennesker fra nær og fjern begyndte at vise interesse for Ørnereservatet, ønskede Frank at dele sin kæmpe viden og oplevelser med rovfuglene. Derfor valgte han at åbne reservatet for publikum og gennem de sidste 35 år har mere end 1,5 mio besøgende lagt ruten forbi reservatet. På trods af de mange publikumsbesøg har fuglenes velbefindende stadig den absolut højeste prioritet. Derfor er publikums areal begrænset, og rovfuglenes areal er ubegrænset. Det store arbejde for dyrenes trivsel kan ses i deres stand men også deres alder. I dag huser reservatet ørne, der er over 30 år og stadig stortrives og yngler. Man regner med, at ørnene bliver 50 år gamle, og 70 år er heller ikke en urealistisk alder. I dag er Danmark det land med størst viden, respekt og interesse for rovfugle, hvilket i høj grad skyldes Ørnereservatets store informationsarbejde med Frank Wenzel i spidsen.

Frank Wenzel – grundlæggeren af Ørnereservatet

Frank Wenzel har en historie, der er lidt mere betagende end langt de fleste menneskers. Som barn flygtede han med familien fra polen til Esbjerg i 1945. Da han blev forældreløs, tog en plejemor ham heldigvis til sig. Helt fra barnsben havde Frank en kæmpe interesse for naturen, og det meste af sin barndom brugte han på at studere fuglelivet. Allerede som 14-årig udgav han bogen “Musvågen”, der blev brugt som undervisningsmateriale i de danske skoler. Han blev hermed den yngste forfatter til en lærebog nogensinde. Senere blev han uddannet som fotograf og blev Danmarks førende naturfotograf. Han blev den første dansker i 200 år til at genindføre den gamle falkonertradition. I 1968 fik han et havørnepar med til Danmark, som endte med at yngle. Frank blev dermed en af de absolut første mennesker, der fik rovfugle til at yngle i et menneskes varetægt. Via sit virke som fotograf dokumenterede han det hele, og resten af verden fulgte nysgerrigt med. Da Frank og hans hustru Irene flyttede til Nordjylland for at starte Ørnereservatet, havde de naturligvis havørneparret med, som startede det hele. De er i dag stamforældre til alle havørne i Ørnereservatet. I 2015 gik Frank Wenzel desværre bort, men i dag driver hans yngste søn, Peter Frank Wenzel, reservatet videre.