Information og betingelser

Denne side indeholder informationer om lejebetingelser, handelsbetingelser, campingreglement og beskrivelser af ydelserne vi tilbyder. Har du spørgsmål, som ikke bliver besvaret her, er du altid meget velkommen til at kontakte os på mail info@raabjergmilecamping.dk eller tlf. 9848 7500.

E-handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser
I det nedenstående finder du nyttige informationer i forbindelse med brug af online booking. Du kan blandt andet læse om, hvordan vi behandler dine indtastede oplysninger, hvordan du modtager din kvittering i forbindelse med et køb og meget mere.

Betaling
Alle priser oplyst i Råbjerg Mile Camping´s online bookingsystem er, ligesom alle andre steder på hjemmesiden, oplyst i danske kroner, inklusive moms og alle afgifter, med mindre andet er oplyst og klart fremgår i den pågældende situation. Betaling foregår ved at benytte et af de godkendte betalingskort/ kreditkort i online booking, herunder blandt andet Dankort, Visa, Mastercard og Diners.

Informationer om handel på internettet
Du kan trygt handle på internettet, gennem vores online bookingsystem. Du er som forbruger, som udgangspunkt sikret i forhold til eventuel misbrug af dit kreditkort på nettet, derfor er der ikke nogen selvrisiko ved misbrug af dit betalingskort via internettet. Du kan læse mere om, hvordan du som forbruger skal forholde dig til betalinger på nettet på følgende hjemmesider: www.betaling.dk, www.fdih.dk.

Registrering af oplysninger
Råbjerg Mile Camping registrerer dit navn, din adresse, din e-mail, samt andreoplysninger afgivet i forbindelse med købet, i sit kundekartotek.
Råbjerg Mile Camping er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv, og vi bruger kun dine personlige oplysninger til at administrere din konto og til at levere de produkter og tjenester, du har anmodet om fra os, men ingen oplysninger vil blive videregivet til 3. part. Fra tid til anden vil vi gerne kontakte dig om vores produkter og tjenester samt andet indhold, der kan være af interesse for dig.
Du kan til enhver tid afmelde dig fra disse meddelelser. For mere information om, hvordan du afmelder dig, vores privatlivspraksis og hvordan vi er forpligtet til at beskytte og respektere dit privatliv, bedes du gennemgå vores privatlivspolitik.

Råbjerg Mile Camping anvender serverside cookies og en sikker forbindelse til at skabe sikkerheden om de oplysninger, som du afgiver på siden.
Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres før de sendes over internettet.

Privatlivspolitik
Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Denne hjemmeside er ejet og drevet af:

Råbjerg Mile Camping
Kandestedvej 55
9990 Skagen
Danmark
CVR: 13967873
Tlf.: 98487500
Mail: info@raabjergmilecamping.dk

Indsamling af personoplysninger
De personoplysninger, vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din adresse, mail-adresse, telefonnummer, oplysninger om et online køb og om din færden på vores hjemmeside.

Vi indsamler oplysninger ved nedenstående tilfælde:

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev
Når du bestiller ophold i vores onlinebooking
Når du deltager i en konkurrence online eller på de sociale medier
Når du accepterer vores cookiepolitik
Når du følger Råbjerg Mile Camping på de sociale medier
Anvendelse af personlige oplysninger
Vi anvender dine personlige oplysninger til følgende formål:

Deltagelse i konkurrencer
Administration af deltagerlister
Fremsendelse af nyhedsbrev
Fremsendelse af kampagnetilbud
Online køb i vores onlinebooking
Vi gør opmærksom på, at fremsendelse af nyhedsbrev og andet markedsføringsmateriale kun sker fordi du har givet os et udtrykkeligt samtykke. Dette samtykke kan du til enhver tid trække tilbage ved at trykke på linket nederst i vores nyhedsbrev.

Videregivelse af personoplysninger
Dine oplysninger gives ikke videre til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til politiet eller offentlige myndigheder. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i sager om mistanke om kreditkortsvindel.

Databehandlere
Vi får hjælp fra nogle databehandlere til eksempelvis at sende nyhedsbreve ud. Disse databehandlere har vi indgået en databehandleraftale med, der sikrer, at de kun handler ud fra vores instruks og at de også passer godt på dine data.

Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har et formål til at behandle dine oplysninger.

Sikkerhed
Vi har implementeret de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, for at kunne beskytte dine data bedst muligt. Alle transaktioner på vores webshop kommer igennem Quickpay, og derfor handler du sikkert i vores webshop.

Dine rettigheder
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi har om dig. Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod behandlingen af dine oplysninger. Du har også ret til at få rettet forkerte oplysninger eller slettet dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, såvel som du har ret til at få flyttet dem elektronisk.

Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over vores indsamling eller behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via post, mail eller telefon på de oplysninger, som angivet i punkt 1. Du kan også klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K

Særlige betingelser for unge under 18 år og grupper
Unge under 18 år kan ikke leje hytter, campingvogne eller campere uden forældre eller ansvarshavende voksen. For grupper gælder også særlige regler. Grupper – forsamlinger på mere end 12 personer, skal ikke benytte onlinebooking, men skal kontakte Råbjerg Mile Camping på mail eller telefon for bestilling.

Forsendelse og levering
Du vil ved booking og betaling af en hytte, en udlejningscampingvogn, en plads til eget telt, eller en plads til egen campingvogn få forevist en kontrakt fra Råbjerg Mile Camping, hvori regnskabet for dit køb fremgår. Kontrakten kan printes ud fra hjemmesiden efter gennemført booking, og fremsendes ligeledes via e-mail umiddelbart efter købet, hvis korrekt e-mailadresse er oplyst af køber.

Levering af det bestilte produkt sker ved ankomst hos Råbjerg Mile Camping på ankomstdagen (og afsluttes ved afrejse på afrejsedagen). Begge disse tidspunkter oplyses i den ovennævnte kontrakt.

Reklamationsbehandling
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager din kontrakt, som bekræfter dit køb, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, så kan du skrive til nedenstående adresse eller telefonnummer.

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller produktet (opholdet) skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen, eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din kontrakt. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter modtagelsen af varen (opholdet) ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

Når Råbjerg Mile Camping modtager din klage over en vare, behandles klagen hurtigst muligt. Råbjerg Mile Camping vil tage stilling til, om den modtagne vare skal refunderes, ombyttes eller om der skal gives prisnedslag.

Almindelige lejebetingelser

2. Udlejeren indestår for rigtigheden af anførte beskrivelser af campinghytten/vognen.
3. Lejemålet gælder kun for de tilmeldte personer.
4. Udlejeren påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.
5. Udlejeren påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomst af insekter, såsom myrer, ørentvister mv. i campinghytten / vognen.
6. Lejeren er ansvarlig for det lejede og erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på campinghytten / vognen eller inventaret i lejeperioden. Evt. skader skal inden afrejse anmeldes til udlejer.
7. Renholdelsen af det lejede påhviler lejeren. Ved fraflytningen skal såvel campinghytten / vognen, som inventaret, afleveres i samme rengjorte og ryddelige stand, som ved overtagelsen. Der kan bestilles rengøring af campinghytten/vognen senest dagen før afrejse. Evt. nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejerens regning, hvis denne ikke har indhentet udlejerens godkendelse inden afrejsen.

8. Fortrydelsesret og afbestilling: Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

8. A) Ved afbestilling indtil 6 uger før ankomst, forbeholder udlejeren sig ret til at beregne sig 25 % af opholdets pris, dog min. kr. 500.
8. B) Ved afbestilling senere end 6 uger før og senest 4 uger før ankomstdag, forbeholder udlejeren sig ret til at beregne sig 50 % af opholdets pris.
8. C) Ved afbestilling senere end 4 uger før ankomst, forbeholder udlejer sig ret til at beregne sig 100 % af opholdets pris.
8. D) En afbestilling kan ske pr. brev eller på mail. Afbestillingen gælder fra den dag, udlejer modtager brevet eller mailen.
8. E) Afbestillingssikring. Du har mulighed for at tegne en afbestillingssikring, som skal tegnes samtidigt med bestilling af ophold, eller senest 14 dage efter bestilling. Sikringen kan ikke efterfølgende annulleres eller refunderes.

Afbestillingssikringen dækker i tilfælde af sygdom i familien. Sikringen dækker fra den dag den tegnes og frem til afrejsedagen for den bookede ferie. Sikringen dækker kun i sygdomstilfælde og Råbjerg Mile Camping forbeholder sig retten til, at kræve en lægeerklæring.

9. Særlige betingelser for unge under 18 år og grupper:
Unge under 18 år kan ikke leje hytter, campingvogne eller campere uden forældre eller ansvarshavende voksen. For grupper gælder også særlige regler. Grupper, forsamlinger på mere end 12 personer, skal ikke benytte onlinebooking, men skal kontakte Råbjerg Mile Camping på mail eller telefon for bestilling.
10. Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.
11. Alle priser er inkl. moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.
12. Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og udlejer mht. lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.

Ordensreglement

På en campingplads bor mange mennesker på et begrænset areal. De har forskellige vaner, og det er netop en del af charmen ved camping. Men det betyder også, at der nødvendigvis må gælde nogle få, enkle regler, så man undgår, at nogle campister er til gene for andre.

Her er de gældende ordensregler på de godkendte campingpladser:

Ophold på pladsen
– Lejrchefen og hans assistent(er) har ansvaret for ro og orden og er til rådighed, hvis der opstår problemer.
– Lejrchefens anvisninger skal altid følges.
– Vi beder dig vise andre campinggæster hensyn og gør opmærksom på, at støjende adfærd ikke er tilladt. I tidsrummet kl. 23-07 skal der være ro på pladsen.
– Under opholdet skal al kørsel indskrænkes til det mest nødvendige, og denne nødvendige kørsel skal altid foregå i skridttempo (max 10 km/t).
– Kun almindelige telte og fortelte til campingvogne må benyttes. Telthuse med faste vægge, vinduer og døre er ikke tilladt. Campingvogne skal være mobile, dvs. indregistreret til kørsel efter færdselsloven eller være forsynet med grønne ID-nr.
– De i handlen normalt forekomne læsejl må opstilles – privat hegning herudover af enheds pladsen er ikke tilladt.
– Flagstænger, antenner o.l. må ikke opstilles, og gravning på enhedspladsen må kun finde sted efter aftale med lejrchefen.
– Brug af enhver form for våben og fyrværkeri er forbudt på pladsen.
– Handel på pladsen accepteres kun, hvis lejrchefens tilladelse foreligger.
– Fællesfaciliteter, dvs. toiletter, vaskerum, køkken o.l., skal efterlades i samme stand, som du ønsker at forefinde dem dvs. rene og ryddelige.
– De på pladsen opstillede affaldsbeholdere skal altid benyttes.
– Bilvask må ikke finde sted på autocamper tømmepladsen, kun på et af lejrchefen anvist sted.

Leg og boldspil
– De fleste campingpladser har egen legeplads og boldbane. Hjælp dine børn med at finde de steder, hvor der må leges eller spilles bold. Boldspil må ikke finde sted mellem telte og campingvogne.

Hunde
– Hunde skal føres i kort line, de må ikke støje unødigt, og luftning skal finde sted
uden for pladsens område eller på et nærmere anvist sted. Hav altid en plasticpose med, hvis uheldet alligevel er ude. Hundeposer findes i stativer på pladsen eller i receptionen.

Afrejse
– Du skal meddele lejrchefen dit afrejsetidspunkt i så god tid som muligt, især i perioder med kø.
– Med mindre andet er aftalt med lejrchefen, skal din hytte være ryddet og rengjort senest kl. 11. Ved leje af plads, skal der afregnes senest kl. 12 og af hensyn til nyankomne gæster, skal pladsen forlades senest kl. 14.

Ansvar
– Campingpladsejer og lejrchef påtager sig intet ansvar for beskadigelse eller bortkomst af campinggæsternes ejendele. Den, der beskadiger bygninger, materiel eller medcampisters ejendele, kan gøres ansvarlig efter de almindelige erstatningsregler. De fleste camping gæster er naturligvis hensynsfulde i deres optræden. Sanktioner mod de få, der ikke overholder pladsens reglement, kan være bortvisning eller politianmeldelse.

Natur og miljø
– Langt de fleste campingpladser er beliggende midt i naturen, og vi beder dig vise hensyn og værne om både natur og miljø – begge dele er afhængig af din beskyttelse.

Forudbetaling

Ved bestilling af ophold i hytte eller campingvogn, udgør forudbetalingen 50% af lejen, som betales ved bestilling. Restleje betales senest 30 dage før ankomst. Ved bestilling af plads forudbetales 500 kr.

Trådløst hotspot

Det trådløse hotspot giver mulighed for at tjekke mails og få adgang til internet, dog må det ikke forventes at kunne steame radio/tv 100%. Campingpladsen er ca. 80% dækket, spørg i receptionen.

Linnedpakke

Linnedpakke bedes forudbestilt og består af lagen, pude- og dynebetræk, samt 2 stk. badehåndklæder.

Badehåndklæde

Badehåndklæde bedes forudbestilt og består af 1 stk. 70x140cm.

Bytteservice for køleelementer

Hver dag kan køleelementer byttes i receptionen. Dvs. når gæsterne har brug for frosne køleelementer til køletasken, eller bare skal have nogle drikkevare nedkølet til strandturen. Elementerne kan købes eller byttes og findes i 3 størrelser, byttepris: 4,- / 5,- / 7,- pr. stk. – købspris 15,- / 20,- / 25,- pr. stk.